2 Chris Jordan ishte e jashtëzakonshme për Anglinë kundër totali West Indies Të Windies ishte më e ulëta bërë ndonjëherë nga një komb plotë anëtar dhe vetëm gjashtë më shumë se rekord të ulët të përcaktuar nga Holanda në 2014.

X